Saturday, April 5, 2008

*~$~* DUWIT *~$~*


Duwit... !
Kowe kok tansah mobat mabit.
Tak lempit, tak gepit, tak cepit, tak slempetne nylempit...
Kok ya sik nggatelne silit.
Wong atase gur duwit...
Iso gawe sirahku gulung komit...
Sambatku keceret arit...
Waduh... waduh... aduh..., amit-amit.

Duwit... !
Rupamu rasepiro'o...
Tapi jenengmu ngidap idapi...
Mbilaheni... medeni...
Bethek e ndonyo isa kok kuasai...
Manungsa bisa lali marang sejatine diri.

We... lhadalah... duwit... duwit... !
Kowe kok tansah mbalelo...
Tak uber sampi tekan negarane tangga...
Tak rewangi kelara-lara, kelunta-lunta, rekasa, sara...
Mung bethek e gur nguber sing jenenge sira... !!!
Wooo......
Titenana ya......?!?!?!
We bakalan tak japit, tak cupit, tak indit, tak kempit, tak kendit...
Jentat jentit, nganti boyok ku rasa kecetit...
Eeee..... !!!!!
Kowe kok ya sik isa mlecit.

Awas... nek sampi kecekel deneng tanganku kowe nduk... !!!
Bakal tak saruk, tak caruk, tak ceduk, tak keduk, tak klumpukne nyepuk mak puk.
Banjur tak templekne bathuk.
Waduh... waduh... waduh... nduuuukkk... ?!?!?!!!
Kabeh uwong bakal manthuk-manthuk tundhuk.
Kepethuk gapruk mbungkuk-mbungkuk.
Celak celuk migunem ratuwuk-tuwuk.
Arep dapok raja, ya entuk...
Dadi mentri, ya entuk...
Setan radoyan, demit randulit.
Raenek sing radoyan sing jenenge duwit... !!!

Lha... sing ragodhak golek lan nyekel sing arane duwit.
Nyedat nyedit malah kepentut mak tuuuuuuutt...pruuuuuuut..!!
Suarane amit-amit ambune kaya karbit.
Gaweane gur lungguh cangkruk, ngetekrok...
Sinambi ngising sak umbrok, karo sambatan...
Diancoooooooooooooookkk... !!!

4 comments:

Kristina Dian Safitry said...

walah..walah...mbah..kok boso jowo yo? aku ra reti,hi..hi...
apa artine yach? *mode ngoblog dot com*

Sekar Bumi said...

duwit...duwit...
oleh golek nganggo amit-amit
yen ses enthuk bakalan dikempit...
duwit...duwit...

*~&~* ANGGREK MELIUX GIEX *~&~* said...

kris....
nggawe nggawe mode ngentit dot com ae piye...
kwek kwek kwek..nylekiiiitttt

*~&~* ANGGREK MELIUX GIEX *~&~* said...

sekar said...
duwit duwiiiitt....
ancene hobby ne kempit mengempit..
huakakakakkkk...
kesyuuuuuuttttttttt.