Monday, October 6, 2008

~*~ R I Y O Y O R E K ~*~Dino iki dino becik...
Penganggo sarwo apik...
Jeroning ati yo kudu resik...
Yen tapak asto wes gathik, aku banjur matur sakkluthik...

"SUGENG RIYADHIN, NGATURAKEN LEPAT ING DINTEN RUMIYEN,
MUGI DAWAH SESAMI SAMI LAHIR TUMUSING BATHIN..."

Riyoyo gak nggoreng kopi
Ngedep mejo ganok jajane..
Pancen rekoso dadi wong cilik koyo ngene iki
Antri zakat jebul ilang nyawane....

Duh Gusthi kang murbehing dumadhi...
Karma apa yang menimpa negri kami...

2 comments:

cahpesisiran said...

pertama (kah?)

kula ugi ngaturaken sedaya kalepatan kula njih
lair batin kula nyuwun pangapunten
mugio dosa kula lan panjenengan saget lebur ing dinten riyadin menika
Amin

Kristina Dian Safitry said...

kedua(kah)
minol aidin yo ngiek...